Logo Hypoexpert
..radí Vám v hypotékach

Najlacnejší úver na bývanie
hypotekárny úver

hypotekárny úver refinancovanie úveru ako prebieha hypotéka ako ušetriť na hypotéke
 
 
 

Viac o hypotékach

Skúška správnosti

Zaviedli sme pre Vás bezplatnú skúšku správnosti. Ak už máte vybratý hypotekárny produkt, prípadne ste obdržali certifikát, príďte k nám. Porovnáme Vašu ponuku so všetkými riešeniami, ktoré trh ponúka. Spolu s Vami vyhodnotíme najlepšiu možnosť. V každom prípade budete od nás odchádzať spokojný.
čítať viac

Štátna podpora

Využite štátnu podporu na hypotekárny úver pre mladých a získajte úver lacnejší až o 3% ročne.
čítať viac

Využite štátnu podporu pre na hypotekárny úver mladých a získajte úver lacnejší až o 3% ročne.

Aké sú výhody?

 • Počas prvých 5 rokov úveru štát prispieva 2% ročne a banka 1% ročne, spolu 3% ročne na zníženie úroku. Napríklad pri úvere 50 000 € a znížení sadzby zo 6% ročne na 3% ročne ušetríte až 1 067,68 € za rok!
  • Podmienky sa menia a závisia od zákona o štátnom rozpočte a od politiky bánk
 • Možnosť odložiť splácanie istiny úveru a možnosť uskutočňovať mimoriadne splátky bez poplatku. Tieto možnosti vyplývajú priamo zo zákona.
 • Niektoré banky poskytujú zvýhodnenú hypotéku pre mladých bez poplatku za spracovanie.

Aké sú podmienky?

 • V čase podania žiadosti o úver musí žiadateľ spĺňať vek 18-35 rokov
 • Hrubý príjem žiadateľa za minulý kalendárny rok nesmie presiahnuť 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predposledný ukončený štvrťrok. V aktuálnom štvrťroku teda nesmie presiahnuť 1102,40 €. V prípade manželov nesmie priemerný mesačný príjem manželov spolu presiahnuť 2,6-násobok priemernej mesačnej mzdy, t.j. 2204,80 €.
 • V prípade manželov musia podmienky veku spĺňať obaja, t.j. každý aj osobitne.
 • Štátny príspevok pre mladých sa poskytne na hypotekárny úver najviac zo sumy hypotekárneho úveru 50 000,00 € na jednu nehnuteľnosť určenú na bývanie. Úver samotný môže byť aj vyšší, ale štátny príspevok sa vzťahuje len na uvedenú sumu.
 • Prípustné účely sú
  • nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti alebo jej časti,
  • výstavba alebo zmena dokončených stavieb
  • údržba tuzemských nehnuteľností
 • Nárok na štátny príspevok zanikne napr. ak nedodržíte účel, alebo úplne splatíte hypotekárny úver pred uplynutím štyroch rokov od poskytnutia hypotekárneho úveru.

Ako postupovať

Vďaka spolupráci so všetkými bankami dokážeme vyriešiť aj zdanlivo neriešiteľné kombinácie podmienok a získať pre Vás úver so štátnou podporou.


Kontaktujte nás pre stretnutie alebo konzultáciu

Dohodnite si termín stretnutia

Venujte nám 1 hodinu svojho času a ušetrite 7 až 8 návštev v bankách. Ozvite sa nám a dohodneme si termín a miesto stretnutia, ktoré Vám bude vyhovovať.
kontaktujte nás pre stretnutie alebo konzultáciu

Viac o hypotekárnych úveroch

Ak máte záujem dozvedieť sa podrobné informácie o hypotekárnych úveroch a úveroch na bývanie, prečítajte si ako prebieha hypotéka a čo je potrebné spraviť pre získanie nového úveru. Ak už úver máte, informujte sa o možnostiach refinancovania. Pre všetkých je určená informácia o tom, ako na úvere ušetriť.

Čo je to hypotekárny úver

Hypotekárny úver, či úver na bývanie, je dlhodobým vzťahom medzi klientom a bankou, kedy banka poskytne finančné prostriedky na účel spojený s bývaním a klient tieto peniaze spolu s úrokmi spláca vopred dohodnutými splátkami počas dlhého obdobia. O podrobnostiach Vás radi informujú naši hypotekárni špecialisti.

Typy úverov na bývanie

Banky poskytujú viacero druhov úverov, pomocou ktorých môžete riešiť svoje potreby spojené s bývaním.
 • Hypotekárny úver poskytnutý presne v súlade s vymedzením podľa zákona o bankách
 • Úver na bývanie, je vlastne účelový spotrebný úver zabezpečený nehnuteľnosťou, pri ktorom sa ale možno odchýliť od niektorých podmienok. Takýto úver je flexibilný
 • Stavebný úver poskytujú stavebné sporiteľne sporiteľom, ktorý dodržali potrebné doby sporenia a splnili podmienky na priznanie stavebného úveru.
 • Medziúver poskytujú taktiež stavebné sporiteľne ešte pred vznikom nároku na stavebný úver.
 • Americká hypotéka je vlastne neúčelový spotrebný úver zabezpečený nehnueľnosťou. To znamená, že ak disponujete nehnuteľnosťou a máte príjem, z ktorého viete úver splácať, môžete si požičať. Obvykle je drahší ako bežná hypotéka.

Účely hypotekárnych úverov

Úvery na bývanie a hypotéky môžete využiť na nasledujúce účely:
 • Stavba rodinného domu
 • Kúpa domu či bytu
 • Rekonštrukcia domu alebo bytu, môže ísť aj o modernizáciu, prístavbu či nadstavbu, opravu či údržbu
 • Vysporiadanie BSM (bezpodielového spoluvlastníctva manželov)
 • Riešenie rodinných vzťahov (napr. vyplatenie dedičov)
 • V niektorých bankách je možné získať aj úver na kúpu pozemku
Obvyklou podmienkou je, aby sa nehnuteľnosť nachádzala na Slovensku.

Kto môže získať hypotéku

 • Plnoletý občan SR s príjmami zo Slovenska alebo zo zahraničia
 • Cudzinec s pobytom na Slovensku
 • Manželia žiadajú spoločne, ak nemajú rozdelené BSM
 • O úver môže žiadať aj viacero spoludlžníkov, čo má význam pre dosiahnutie dostatočného príjmu pre poskytnutie úveru (napr. rodič spolu s dieťaťom)
 • Do úverového vzťahu môžu vstupovať aj ďalšie osoby ako ručitelia, čo znamená, že v prípade ak dlžník nespláca, ručia a splácajú úver banke oni.

Aké sú úroky a poplatky z hypotéky

Úrok je cena úveru. Banka ho klientovi stanoví po zohľadnení vlastných nákladov na získanie peňazí a započítaní rizikovej a ziskovej marže banky.

Úroková sadzba môže byť premenlivá so zmenami každého pol roka alebo rok. Alternatívou, pri ktorej má klient väčšiu istotu ohľadom budúcej výšky splátky, je fixácia. Fixácia úrokovej sadzby znamená, že banka po dobu fixácie (1,2,3,5,10 alebo aj viac rokov) klientovi garantuje cenu úveru a aj výšku splátky.

Výška úrokovej sadzby závisí aj od hodnoty nehnuteľnosti, ktorou je úver zabezpečený. Vo všeobecnosti platí, že čím je menší úver v porovnaní s hodnotou nehnuteľnosti, tým lepšie podmienky môžete získať. Hodnotu nehnuteľnosti stanovuje znalecký posudok, ktorý zhotoví autorizovaný znalec. Pri kúpe domu či bytu sa hodnota často pohybuje okolo trhovej kúpnej ceny.

Okrem úrokov banka účtuje aj poplatky za poskytnutie úveru (cca 0,5% až 1% zo sumy úveru jednorazovo na začiatku) a za vedenie úverového účtu (2-3 eurá mesačne).

Výška splátky

Výška splátky hypotéky závisí od:
 • Výšky úrokovej sadzby – čím vyšší úrok, tým vyššia splátka
 • Doby, na ktorú je úver poskytnutý. Čím dlhšia je doba splácania, tým menšia je mesačná splátka.
 • Poplatkov – poplatky tiež ovplyvňujú výšku splátky a nákladov, ktoré banke za úver zaplatíte

Možnosti zabezpečenia hypotekárneho úveru

Zabezpečenie úveru je najčastejšie vykonané zriadením záložného práva, ktoré sa zapisuje k danej nehnuteľnosti na Katastri nehnuteľností na základe záložnej zmluvy. Záložnú zmluvu spolu s úverovou zmluvou pripraví banka po schválení úveru.

Úver nemusí byť zabezpečený nehnuteľnosťou, ktorej sa týka úver. Ak si napríklad kupujete chatu, ručiť môžete aj vlastným bytom. Hodnotu zabezpečenia a tým aj lepšie podmienky môžete získať, ak úver zabezpečíte viacerými nehnuteľnosťami. Nehnuteľnosti, ktorými zabezpečíte vlastný úver, nemusia byť vo Vašom vlastníctve.

kontaktujte nás pre stretnutie alebo konzultáciu